نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 913
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 768
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1224
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1641
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1273
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1388
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1240
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1391
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 806
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 952

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .