نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 799
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 668
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1121
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1534
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1162
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1296
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1168
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1325
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 743
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 883

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .