نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 969
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 842
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1278
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1698
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1341
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1478
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1270
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1428
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 842
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 991

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .