نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مسكن مهر 1394 نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 835
مسكن مهر نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 696
مهلت واریز قسط زمین نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1156
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1576
مهم تیر ماه نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1195
صورتجلسه مجمع نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1328
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1195
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 1351
اطلاعیه جدید نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 765
آگهی مجمع عمومی عادی (نوبت اول) نوشته شده توسط روابط عمومی تعاونی 909

به تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان خوش آمدید

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران در سال 1392 با هدف تهیه زمین ، ساختمان و آپارتمانهای مسکونی برای کارکنان و اعضای خانه ی هنرمندان ایران تشکیل گردید و پس از تشکیل اولین مجمع عمومی هیات مدیره تعاونی از سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .